Aby se věci děly hladce

​Zvýšené potenciály - jak se vyhnout zbytečným krizím v životě

Víte, proč dochází ke vzniku bouřky nebo vichřice - často obojího najednou? Když, jsou v atmosféře dvě místa s rozdílným tlakem vzduchu, dochází ke vzniku větru. Pokud jsou v atmosféře dvě místa s velkým rozdílem kladně a záporně nabitých částic dochází k elektrostatickému výboji neboli blesku - všichni to můžeme pozorovat při bouřce. Jak blesk, tak i vítr jsou jevy, které vznikají vyrovnáváním nadbytečných potenciálů energie.

Jak nadbytečné potenciály v myšlení vznikají?

Nadbytečné potenciály vznikají, jestliže některým objektům přisuzujeme větší důležitost než jiným. A je jedno jestli se jedná o objekty vnější nebo vnitřní. Vnější objekty jsou materiální objekty, ostatní lidé a situace. Vnitřní objekty, jsou naše názory, představy o sobě a naše vlastnosti. Pokud například přikládáme velký význam automobilu, bojíme se, aby nám ho někdo nepoškodil, tak tyto naše obavy vytvářejí potenciál energie, který je třeba vyrovnat. K vyrovnání může dojít dvěma způsoby. První je, že nám automobil někdo poškodí, pak se obavy většinou přemění na rozčilení a asi chápete, že pokud toto rozčilení rychle neodezní, jinými slovy pokud zaujmeme postoj - dnes jsou všude samý gauneři, tak opět dochází k vytváření dalšího nadbytečného potenciálu. Druhou možností jak se potenciál může vyrovnat, je pokud snížíme důležitost. Pak zmizí i obavy a tím reakce v materiálním světě.
Příkladem vnitřní důležitosti může být třeba pocit výjimečnosti - nadřazenosti, ale úplně stejně vytváří nadbytečný potenciál i vyjímečnost se záporným znaménkem tj. pocit méněcennosti. K vyrovnávání nadbytečného potenciálu výjimečnosti může dojít například, tím že člověk přijde o pozici, ze které si mylně vlastní pocit důležitosti vyvozoval. Tím se nadbytečný potenciál vyčerpá - pocit nadřazenosti zmizí.


Příroda - vesmír se prostě neustále snaží udržovat rovnováhu

Problematika nadbytečných potenciálů je poměrně rozsáhlá. Existuje i několik způsobů - technik jak nadbytečné potenciály snižovat. O tom zase někdy jindy. Jen malá ochutnávka na závěr - zvyšování potenciálu souvisí často s nevyvážeností mezi rozumem a intuicí, nebo chcete-li mezi hlavou a srdcem. Moderní společnost, je složena s lidí, kterým je od dětství vštěpováno, že důležitý je zdravý rozum. Převaha racionálního uvažování vede k potlačení intuice. Člověk potom nenaslouchá hlasu svého srdce a zde je zárodek iluze, která spouští strach a vytváření nadbytečných potenciálů začíná.

 

Bouřky v našich životech

Málokdo ale ví, že stejně to funguje v životě každého jednotlivce, když se jedná o myšlenky nebo myšlení. Nadbytečné potenciály myšlenek dávají vzniknout bouřím v lidských životech-problémům a krizím. Je tomu, tak proto, že příroda má tendenci nadbytečné potenciály vyrovnávat. A vyrovnání nadbytečných potenciálů je vždy doprovázeno nepříjemnými jevy. Když se na bouřku díváme z okna a v dálce na obzoru vidíme blesky, může to být zajímavá podívaná, ale když nám blesk udeří do domu, tak nás veškeré zaujetí opouští.