Tatvy - základní teorie

Každý člověk je velmi silně ovlivňován svým okolím. Přesně řečeno okolí na něj působí prostřednictvím smyslů, jako jsou zrak, čich, chuť, sluch a hmat. Další vlivy působí v podstatě na elektromagnetické pole organismu. Každá buňka je něco jako miniaturní generátor elektrické energie. Například vyšetření mozku EEG nebo srdce EKG jsou založena právě na měření elektrických proudů v srdci a mozku.

V přírodě i ve vesmíru má každé těleso svoje elektromagnetické pole, kterým působí na ostatní tělesa. Člověk je tak ovlivňován elektromagnetickým polem Země, Slunce a jiných planet. Citlivější lidé reagují na tyto změny velmi silně. Je zajímavé také sledovat, jak třeba velké erupce na Slunci ovlivňují události na naší planetě. Právě v době velkých erupcí dochází k různým nehodám, výrazným změnám kurzů na burzách a podobně.

Před mnoha tisíci lety si lidé všimli, s jakou zákonitostí na zem tyto energie dopadají, a tak vznikl systém tatev. Dle východní filozofie jsou tatvy jemné, ve světovém nekonečnu proudící a vibrující síly, z nichž vše viditelné i neviditelné povstalo a v nichž také opět všechno zaniká – bez jejich oběhu by nebylo života, pohybu a stvoření. Tatev je pět a působí během dvouhodinového cyklu. Cyklus začíná vždy při výhodu slunce tatvou Akasha (je ovšem třeba vzít v úvahu astronomický východ slunce, který vlivem ohybu slunečního světla v zemské atmosféře nastává o několik minut později). Po Akashe následují tatvy Vaju, Tejas, Prithvi a Apas.

Akasha​

je první tatva, kterou začíná den při východu slunce. Symbolizována je černou barvou, protože je nebezpečná. Činnosti zahájené v ní jsou potenciálně předurčeny k neúspěchu. Není vhodné v ní jíst. V jejím čase je vhodné meditovat, relaxovat, prostě být v klidu.

Akaša

Vayu

následuje po Akashe. Její charakter je krátkodobý. Vhodná je k likvidaci či prevenci krátkodobých chorob (nachlazení, rýma atd.).
Je však příznivá fyzickým výkonům, člověk je odolnější vůči únavě. Je také příznivá pro zahájení cest a stěhování.

Tejas

je tatvou labilní, dá se v ní hodně napravit i pokazit. Pečlivý, soustředěný postup může přispět k docílení vynikajících výsledků. Naopak laxní, zbrklé, rutinní přístupy mohou vést k úrazům a špatným výsledkům.
V této tatvě je vhodné jíst pro toho, kdo chce zhubnout. Je méně vhodná k podávání léků.

Prithivi

je charakteru stabilního, dlouhodobého. Ze všech tatev zřejmě ta nejužitečnější, nejvyužitelnější. Svazky zde uzavřené jsou pevné, započatá díla a činnosti vykazují dobré výsledky. Tělo kvalitněji zpracovává léky i potravu, stačí menší množství.

Apas

přebírá stabilitu Prithivi. Říká se jí také „vodní“. Je vhodná k cestování (je dobré vyrážet právě v ní), zejména plavbám, ale také k nákupům. Intimní radovánky mají dobrý začátek, průběh i konec. Není dobré zde pít alkohol, končilo by to opilostí.
Vhodný čas pro reiki, masáž, cvičení na hubnutí. Tělo se lépe zbavuje škodlivin, probíhá rychleji látková výměna, vyšší produkce hormonů, enzymů, sekretů.

Osvědčené sestavy jógy

Mobilní verze

Nastavte si tatvické hodiny na svém mobilu.